Introductie

Martin Schouten

Martin Schouten (1938) was als journalist werkzaam voor onder andere NRC Handelsblad, de Volkskrant en HP/De Tijd. Hij schreef twee toneelstukkenen publiceerde een groot aantal boeken, waaronder verschillende journalistieke reportages en romans. In zijn tweedelige boek Voor de oorlog. Herinneringen aan de jaren dertig (1982) geeft hij aan de hand van talloze gesprekken een indringend...Lees meer

Biografie

Martin Schouten (1938) was als journalist werkzaam voor onder andere NRC Handelsblad, de Volkskrant en HP/De Tijd. Hij schreef twee toneelstukkenen publiceerde een groot aantal boeken, waaronder verschillende journalistieke reportages en romans. In zijn tweedelige boek Voor de oorlog. Herinneringen aan de jaren dertig (1982) geeft hij aan de hand van talloze gesprekken een indringend beeld van de vooroorlogse periode.

Het is niet mogelijk om in het oeuvre van Schouten een tweedeling te maken tussen journalistiek en literatuur, zijn reportages zijn literair en zijn romans geven, net als het journalistieke werk, een tijdsbeeld. De ‘gewone man’ staat centraal, de eenling in wiens belevenissen zich een tijdsbeeld weerspiegelt. Zoals Jacob Achterkamp uit Hotel Terminus (1987), die zich ontworstelt aan zijn gereformeerde achtergrond en zich met de provo’s en jazz bezighoudt. In 1999 verscheen Marinus van der Lubbe, een portret van Rinus van der Lubbe.