De Bezige Bij

De toorn van een heer

Deze bundel bevat drie verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: De astromanen, Het platmaken en De onbetaalbare reis.
‘Het moet een verademing zijn om in dit boekwerk een held te ontmoeten die aan gevaren blootstaat en die overwint, zonder zichzelf tot held te verheffen. Zijn eenvoudig gemoed staat niet toe zichzelf luidkeels op de borst te slaan. Als het moet geeft hij de eer aan zijn jonge vriend, want zelfs een Bommel kent, heel in het verborgen, zijn ogenblikken van zwakte’.’
– aldus de heer O.B.B. te R.
De e-books van Marten Toonder zijn alleen te krijgen in de iBooks Store

Mobiele versie afsluiten