De Bezige Bij

Een Bommel staat voor niets

Deze bundel bevat drie verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: Tom Poes en de mob-beweging, Heer Bommel en de blijdschapper en Tom Poes en de slijtmijt.
‘Prettig is het niet, maar voor het geluk van mijn medeschepselen heb ik alles over’

‘“Ollie, jongen, verspreid een lichtje waar je kan,” zei mijn goede vader altijd; en omdat ik mij daaraan houd, wordt mijn lijdensbeker soms tot de rand gevuld.
De lotgevallen waarover in dit deel wordt verhaald, zitten vol tegenstellingen die zelfs mij van hot naar her wierpen. Zo blijkt vuilnis soms heilzaam te zijn, een blijdschapper droef, en wijsheid voorbehouden aan de jeugd, of toch niet.
Men leze deze leidraad daarom tijdens de levenswandel, om te verhoeden dat men denken zou dat men iets weet.’
– liet de heer O.B.B te R. ons per telex weten.

De e-books van Marten Toonder zijn alleen te krijgen in de iBooks Store

Mobiele versie afsluiten