De Bezige Bij

Heel betreurenswaardig

Deze bundel bevat drie verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: De loodhervormer, Het verdwijnpunt, Het losgetrilde inzicht ‘Wanneer heer Olivier voor onbepaalde tijd uitstedig is, kan het gebeuren dat ik mijn gedachten de vrije loop geef. Wat biedt de televisie vanavond? vraag ik mij dan af. En ook de bederfdatum van de eieren die onze kruidenier Grootgrut levert, houdt me geregeld bezig. Al te vaak gebeurt het immers, dat heer Olivier pas terugkeert als hun tijd verstreken is, zodat het feestelijk opdienen van een versterkende omelet au fromage rapé mij onmogelijk wordt gemaakt.
Aan de andere kant kan ik het niet nalaten om op de kleintjes te passen, ook al voert mijn werkgever een grote staat, als ik mij zo mag uitdrukken.
Deze bekommernissen worden nogal eens over het hoofd gezien; maar ik put steun uit het héél kleine plaatsje dat soms voor mij is ingeruimd in het verslag van zijn lotgevallen.’
– aldus de heer J., serviteur te B. te R.

De e-books van Marten Toonder zijn alleen te krijgen in de iBooks Store

Mobiele versie afsluiten