De Bezige Bij

Op de hoogte

Magnifiek romandebuut over de ongerijmdheden van de liefde

Een man ontwaakt in het huis van vrienden die op vakantie zijn. In het gezelschap van hun kat herinnert hij zich de vorige zomer, toen er nog een vrouw bij hem was. Hij besluit haar te schrijven om haar op de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen. Hij brengt de plekken in herinnering waar ze hebben verbleven, de dingen die ze tegen elkaar hebben gezegd, de geheimen die ze met elkaar deelden. Steeds uitgebreider komt de afwezige geliefde zelf aan het woord, totdat haar stem de zijne verdringt en al zijn mankementen etaleert.

Op de hoogte is een slim en geestig relaas van een verbroken relatie die blijft echoën. Het is een tragikomische poging om vat te krijgen op de praktische moeilijkheden en tegenstrijdige verlangens van de moderne liefde. De vraag is of we de liefde kunnen begrijpen als we onszelf niet eens begrijpen.

Van Gerrewey bewijst het opnieuw: ‘De ongrijpbaarheid van de liefde blijft eeuwig betrouwbare brandstof voor de literatuur.
De Morgen

Op de hoogte is een vreemd, niet zozeer hoogdravend maar inderdaad wel wat pretentieus, fascinerend en overtuigend debuut.
De Standaard

Moeiteloos wisselt deze begaafde stilist dan ook lyrische liefdes- en haatverklaringen af met bijtende maatschappij- en literatuurkritiek.
NRC Lux

Mobiele versie afsluiten