De Bezige Bij

Wouter Deprez ontdekt de wereld

Een licht schuwe, babbelzieke artiest heeft een aantal onderwerpen en mensen die hem fascineren, en gaat kijken, voelen en luisteren. De fotograaf vult met beelden aan waar woorden tekortschieten. Ze zoeken waar niemand zoekt. Ze praten met wie niemand praat. Ze staan stil waar anderen verder hollen. Op de plaatsen en bij de mensen waar ze komen, hebben ze plezier, schieten ze vol, zijn ze verbaasd, onthutst of worden ze kwaad. In tien reportages bieden Wouter Deprez en fotograaf Jonas Lampens ons een andere kijk op de wereld. Het zijn stuk voor stuk oprechte verhalen over vroeger, over hoe we dat verleden een plaats geven en hoe we omgaan met de grillen van het heden. De maakbaarheid van het leven mag dan wel een illusie zijn, maar we beslissen zelf hoe we in dat leven staan. Wouter Deprez ontdekt de wereld is een integer, bezield en noodzakelijk boek over onze tijd.

Over 5de nacht van de poëzie

‘Al die Nachten in Vlaanderen waren een gigantisch drama, en toch had het wel wat.’
Tom Lanoye

‘Een geweldige rotzooi.’
Jean Pierre Rawie

‘Pas sinds een paar honderd jaar verbeeldt de dichter zich dat hij niet thuishoort op de kermis en in het circus. Maar daar heeft hij eigenlijk altijd gestaan.’
Gerrit Komrij

Mobiele versie afsluiten