De Bezige Bij

16 december: Sytze van der Zee bij Spui25

Op donderdag 19 november verscheen Harer Majesteits loyaalste onderdaan, de biografie van François van ’t Sant, vertrouwensman van zowel koningin Wilhelmina als Juliana. In zijn boek onthult journalist en schrijver Sytze van der Zee dat oud-premier Pieter Sjoerds Gerbrandy en een aantal oud-verzetsmensen, onder wie ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema, een staatsgreep voorbereidden in 1947. Dit nieuws haalde op de dag van verschijnen het achtuurjournaal en werd uitgebreid toegelicht in EenVandaag. Dit is echter slechts één aspect uit een zeer fascinerend leven. Zo vluchtte Van ’t Sant bij de Duitse inval in 1940 met Wilhelmina naar Londen, waar hij haar particulier secretaris werd en de leiding kreeg over de Nederlandse geheime dienst. Na de oorlog bleef hij teleurgesteld achter in Londen, omdat hij van verraad werd beschuldigd. Hij behield echter het vertrouwen van het hof: hij adviseerde zowel koningin Juliana als prins Bernhard tijdens de geruchtmakende Greet Hofmansaffaire.

Dat Sytze van der Zee het verhaal van François van ’t Sant wist te reconstrueren is bijzonder. Van ’t Sant kan namelijk worden gezien als een van de meest mysterieuze figuren uit de hedendaagse Nederlandse geschiedenis. Iets waar hij overigens zelf aan bijdroeg door zijn persoonlijke documenten te vernietigen. Sytze van der Zee heeft met Harer Majesteits loyaalste onderdaan deze controversiële en fascinerende figuur weer tot leven weten te wekken.

Op woensdag 16 december spreekt Sytze van der Zee over zijn biografie in Spui25. Vanaf 20.00u zal hij kort een lezing geven en in gesprek gaan met historica Inger Schaap. Toegang is gratis, aanmelden kan via spui25.nl.

De media over Harer Majesteits loyaalste onderdaan:
Nederlands Dagblad: ‘Het is niet eenvoudig om het leven te beschrijven van een man die veel zweeg, over wie veel werd beweerd, en van wie geen archief met brieven en persoonlijke documenten bewaard gebleven is. Een van de weinigen die het kunnen, is Sytze van der Zee.[..] Over Van ’t Sant is al zo veel beweerd, gesuggereerd en voorbarig geconcludeerd, dat hij vooral gediend was met een feitelijke biografie van een onbevangen biograaf. In die behoefte heeft Van der Zee voortreffelijk voorzien.’
de Volkskrant: ‘Van der Zee heeft de ondoorgrondelijke François van ’t Sant nauwgezet tot leven gewekt.’ ****
het Parool: ‘Wie de duistere krochten van paleis en politiek wil kennen, moet dit boek lezen’ ***

En bekijk ook de reportages van EenVandaag en het NOS Journaal over de beraamde staatsgreep.

Mobiele versie afsluiten