De Bezige Bij

Optredens Tinneke Beeckman

De komende maanden is de Vlaamse auteur en filosoof Tinneke Beeckman regelmatig in Nederland voor lezingen en optredens. Haar boek Macht en onmacht verscheen vorig jaar bij De Bezige Bij. Dit werk staat op de longlist van de Socratesbeker. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorafgaande jaar – in dit geval dus 2015 – verscheen. De uitreiking vindt plaats tijdens de Filosofie Nacht op 15 april in Pakhuis de Zwijger. Hieronder een overzicht van aanstaande optredens.

– donderdag 25 februari: HartHoofD, NPO Radio 1.
– zaterdag 27 februari: Brainwash, Den Haag.
– dinsdag 1 maart: lezing over ‘De Utopie’, Radboud Universiteit, Nijmegen.
– zaterdag 9 april: Nacht van de Filosofie, Leeuwarden.
– zondag 10 april: Filosofisch café, Tiel.
– zaterdag 16 april: Dag van de Filosofie, Tilburg.
– dinsdag 26 april: Grote Filosofie Tour, Wageningen.
– woensdag 4 mei: lezing over ‘herdenken’, Studium Generale, Utrecht.

Over Macht en onmacht:
Parijs, 7 januari 2015. Twee geradicaliseerde moslims dringen het redactiegebouw van Charlie Hebdo binnen en schieten tien redactieleden neer. Frankrijk en de wereld reageren geschokt. De aanslag en de reacties daarop doen niet alleen vragen rijzen over vrijheid van meningsuiting en godsdienstkritiek, ze getuigen ook van een algemene radeloosheid over politieke ideeën die de samenleving vorm moeten geven.
In Macht en onmacht verkent Tinneke Beeckman de oorzaken van deze maatschappelijke vertwijfeling. Op erudiete wijze beschrijft ze hoe de commotie rond de aanslag in Parijs aantoont dat Verlichtingsidealen als het streven naar waarheid en gelijkheid definitief in onbruik zijn geraakt. In de plaats daarvan overheerst een ambigu postmodern denken, dat voortdurend verwarring schept en waarheidsaanspraken onmogelijk maakt. Ontsporingen als sinister fundamentalisme en hardnekkig neoliberalisme zijn daarvan het gevolg. Aan de hand van historische en actuele denkers legt Beeckman de gevoeligheden van de hedendaagse democratie bloot en toont ze waar er mogelijkheden zijn van herstel. Een openbarend en noodzakelijk boek.

Tinneke Beeckman (1976) is filosoof en columnist bij De Standaard. Eerder publiceerde ze het boek Door Spinoza’s lens, dat werd bekroond met de Liberales-prijs.

Mobiele versie afsluiten