De Bezige Bij

27 november: de Grote Hermans Avond in De Rode Hoed

Op woensdag 27 november vindt in de Rode Hoed de presentatie plaats van De mislukkingskunstenaar van Willem Otterspeer. Dit eerste deel van de Willem Frederik Hermans-biografie verschijnt op 28 november. Tijdens de Grote Hermans Avond zal Henk Pröpper, uitgever/directeur van De Bezige Bij, het welkomstwoord verrichten. Tommy Wieringa zal Willem Otterspeer toespreken en redacteur Thomas van den Bergh gaat met de biograaf in gesprek.

De avond zal tevens worden opgeluisterd met een unieke literaire gebeurtenis. Kort na de oorlog schreef Willem Frederik Hermans de theatertekst ‘De hemelvaart der dwaze maagden’, maar dit komische stuk in twee bedrijven zou nooit worden opgevoerd. Regisseur Carel Alphenaar zal samen met enkele studenten theaterwetenschappen deze absurde toneeltekst eenmalig ten uitvoer brengen.

Toegang tot de avond is gratis, aanmelden is verplicht via de website van SPUI25. Locatie: de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Tijd: 20.00-22.00 uur.

Over De mislukkingskunstenaar. Willem Frederik Hermans. Biografie, deel 1 (1921 – 1952):
Hoewel hij zei weinig fiducie te hebben in de biografie, besefte Willem Frederik Hermans heel goed dat ook zijn eigen leven na zijn dood onderwerp zou worden van studie. Mede daarom legde hij een immens archief aan, waar biograaf Willem Otterspeer zich de afgelopen tien jaar op meticuleuze wijze doorheen werkte.
In deze biografie voert Otterspeer ons langs de belangrijkste episoden uit de eerste helft van Hermans’ leven. Maar behalve een nauwgezette reconstructie van de periode 1921-1952, biedt De mislukkingskunstenaar ook een nieuwe en belangwekkende visie op deze schrijver. Een schrijver die gevangen zat in zijn eigen ambitie om ‘alles’ tot stand te brengen. Een schrijver die gedoemd was onder die ambitie te bezwijken. Een schrijver voor wie de mislukking het belangrijkste motief van zijn leven en werken werd.

Willem Frederik Hermans (1921-1995) was fysisch geograaf, schrijver, dichter en essayist, is de auteur van een groot en talloze malen bekroond oeuvre. Bij De Bezige Bij verschijnen zijn Volledige Werken.

Willem Otterspeer (1950) is hoogleraar universiteitsgeschiedenis in Leiden. Hij was biograaf van de filosoof G.J.P.J. Bolland en bezorgde de briefwisselingen tussen Hermans en Gerard Reve en tussen Hermans, Rudy Kousbroek en Ethel Portnoy.

Mobiele versie afsluiten