Het digitale proletariaat wordt gepresenteerd door De Bezige Bij in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, op 11 maart om 17.00 uur. Met commentaar van onder meer filosoof Ad Verbrugge, Marleen Stikker, directeur van Waag Society, en Oscar Kneppers, directeur van Rockstart.

Moderatie: Bart Krull

Toegang is gratis. Meld u voor dit programma aan door hier te klikken.

De digitale revolutie brengt een eigentijds proletariaat voort. Fabrieksarbeiders zijn vervangen door informatieverwerkers, grootindustriëlen door grootdatabezitters, machines door megaservers. De industrialisering van de arbeid heeft plaatsgemaakt voor de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting voor geestelijke uitputting, milieuvervuiling voor mentale vervuiling.

In Het digitale proletariaat wordt de ontstaansgeschiedenis van een eigentijdse klasse geschetst. De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – tot koopwaar is gereduceerd. Schnitzler maakt inzichtelijk dat de mens zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt te verliezen. Totale proletarisering is het resultaat. De bijtende kritiek van de auteur op de digitale cultuur noopt tot bezinning.