David Marsh spreekt over het dilemma Europa bij Me Judice naar aanleiding van het verschijnen van Europa’s impasse. Hoe de eurocrisis kan worden opgelost en waarom dat niet gebeurt.

Het interview is hier te zien.

Europa’s Impasse
In dit kleine vinnige boek zet David Marsh uiteen hoe vijf jaar onafgebroken crisismanagement de problemen van Europa niet heeft opgelost en ze zelfs erger heeft gemaakt. Terwijl de zuidelijke landen door de opgelegde bezuinigingen steeds verder wegzakken in ellende en woede, vrezen de rijke landen, die financiële steun verlenen, dat ze hun zwakke broeders blijvend zullen moeten subsidiëren.

Er bestaat in de Europese Unie allang geen constructieve dialoog meer, er worden geen krachtige beslissingen genomen, en de mogelijke uitweg uit de impasse wordt geblokkeerd door incompetentie aan de top. Daarmee worden de contradicties in het hart van het Europese project steeds evidenter. Marsh waarschuwt dat de eurozone door de huidige complicaties niet kan overleven. Radicale beslissingen zijn vereist, maar zonder sterke leiders koerst Europa af op een toekomst van permanent verval.