De Bezige Bij

Een kwestie van zelfbehoud leidt tot Kamervragen

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft gisteren de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie om opheldering gevraagd over ‘het lijkenincident’ dat Henk Hanssen belichtte in zijn roman Een kwestie van zelfbehoud. Geïnspireerd door dit boek maakte het geschiedenisprogramma Andere Tijden een documentaire die afgelopen december werd uitgezonden. De uitzending, waar Hanssen aan meewerkte, is voor Van Bommel aanleiding na te gaan of de regering in 1981 een door een Dutchbatt-patrouille waargenomen oorlogsmisdaad onder de pet hield.

In Een kwestie van zelfbehoud proberen twee jonge journalisten het deksel te lichten van een doofpotaffaire die zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Op 25 december 1980 raakt het Nederlandse VN-bataljon in Zuid-Libanon betrokken bij wat later het ‘Lijkenincident’ wordt genoemd. Een Dutchbatt-patrouille is er getuige van hoe de lichamen van Palestijnse strijders worden opgeblazen door Israëlische militairen. Een schending van de conventie van Genève, waar zij als waarnemers verslag van moeten doen. Israël ontsteekt in woede en toont de wereld lijken die verminkt, maar intact zijn. Van het VN-onderzoek dat volgt worden alleen de conclusies openbaar gemaakt: de Nederlanders doen goed werk, maar rapporteerden niet wat ze zagen, maar wat ze dáchten te hebben gezien.

Henk Hanssen reisde begin jaren tachtig als student journalistiek naar Zuid-Libanon en publiceerde destijds over het incident in de Haagse Post. Zijn persoonlijke ervaringen en research verwerkte hij in zijn roman Een kwestie van zelfbehoud dat op 25 april 2013 verscheen.

De Kamervragen van Harry van Bommel aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie:
1. Bent u bekend met de uitzending ‘Vredesmacht onder vuur’, waarin ingegaan wordt op een incident rondom een rapportage van Nederlandse Unifil-militairen?
2. Hoe duidt u het gegeven dat tot op de dag van vandaag Nederlandse Unifil-militairen, anders dan in de VN-onderzoek van begin 1981 heeft geconcludeerd, volhouden dat op 25 december 1980 wel degelijk lichamen van gedode Palestijnse strijders door Israëlische militairen werden opgeblazen?
3. Kunt u bevestigen dat dit een oorlogsmisdaad is?
4. Wat is uw reactie op de uitspraak van toenmalig plv. hoofd operatiën van het ministerie van Defensie, Hans Couzy, dat dit incident werd gladgestreken door de Verenigde Naties om geen heftige ruzie met Israël te krijgen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Bekijk hier de uitzending van Andere Tijden.

Lees de vragen van Van Bommel op de site van de Tweede Kamer.

Kijk voor recente updates over deze zaak op: www.hanssen.nl

Mobiele versie afsluiten