De Bezige Bij

Engelse vertaling Identiteit - Paul Verhaeghe

De Engelse vertaling van Identiteit van Paul Verhaeghe wordt officiëel ten doop gehouden in het Freud Museum in Londen. Kijk hier voor meer informatie.

In The Guardian verscheen al een spraakmakend stuk van Verhaeghe’s hand, dat u hier kunt lezen.

Identiteit werd lovend besproken en er zijn meer dan 35.000 exemplaren van verkocht.

Identiteit
Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden.
Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.
Identiteit is een vervolg op Verhaeghes bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid en zijn al even succesvolle Het einde van de psychotherapie.

Mobiele versie afsluiten