Op woensdag 2 februari 2011 bekroont de Katholieke Universiteit Leuven het werk en engagement van Claudio Magris met een eredoctoraat.

Claudio Magris (1939) geldt als een van de belangrijkste Europese schrijvers van de laatste decennia. Hij verwierf internationale bekendheid met zijn verhalend proza, dat zich situeert op het kruispunt van reisliteratuur, historische vertelling, essayistiek en roman. Magris doceert Duitstalige literatuur aan de universiteit van zijn geboortestad Triëste, en heeft talrijke essays over literatuur, filosofie en cultuur op zijn naam staan.

Volgens Magris kan literatuur uiting geven aan dissonanties en contradicties waarmee de huidige Europese samenleving geen raad weet. Anderzijds ziet hij Europa als het antwoord op vele vraagstukken van vandaag. Zo pleit hij voor een Europese aanpak van de migratieproblematiek en voor een Europa dat de diversiteit beschermt.

De K.U.Leuven reikt Claudio Magris een eredoctoraat uit voor zijn intellectuele, artistieke en politieke engagement voor Europa: ‘Hij ontwikkelde een meesterlijk literair oeuvre waarin hij niet enkel een uitvoerige en haarfijne analyse van de moderne conditie ontwikkelt, maar ook voortdurend verbanden weet te leggen met brandend actuele, culturele en maatschappelijke vragen. Zijn interventies in het publieke debat over thema’s als solidariteit, diversiteit en laïciteit tonen aan dat literatuur een forum biedt voor reflectie, kritiek en dialoog. Eenheid in diversiteit is voor Claudio Magris de essentie van Europese samenleving.’