Schrijver Frank Westerman richt zich op zondag 6 juli tijdens de tweede abt Emo-lezing tot de Bedumer Arjen Robben met een directe oproep om zich achter zijn streekgenoten te scharen in het gasbevingsgebied van Groningen.

In zijn lezing getiteld ‘Open brief aan Arjen Robben’ doet de schrijver van onder meer De graanrepubliek en het recente Stikvallei verslag vanuit een lokale, door de aardbevingen ontwrichte samenleving ‘die scheef in de hengsels hangt’. In Bedum, waar Robben vandaan komt, is hij getuige van de sloop van een huis dat door de aardschokken onbewoonbaar is verklaard.
‘Een vader uit Loppersum heeft uit voorzorg hemeltjes boven de bedden van zijn kinderen gebouwd: stévige hemeltjes tegen vallend gesteente,’ schrijft Westerman. ‘Arjen, wist jij dat het al zo ver was? Ik niet.’

In zijn voordracht grijpt Westerman ook terug op de beroemde Groninger abt Emo van Huizinge die in 1219 de verwoestende Marcellusvloed meemaakte. ‘Abt Emo was als een kapitein op het droge die zijn schipbreukelingen van het aangespoelde wrakhout een nieuw schip liet bouwen. Precies zo iemand hebben de Groninger Ommelanden vandaag de dag opnieuw nodig. ‘

Het Groninger aardbevingsgebied zoekt een ambassadeur, betoogt Westerman. ‘Een iconische figuur als destijds abt Emo. Iemand op wiens kompas de hedendaagse volksmassa’s durven te varen. Iemand van aanzien, die alom wordt bejubeld een aanbeden. Iemand die recht op zijn doel afgaat.’
Westermans ‘Open Brief’, die hij zal uitspreken in het kerkje van Wittewierum, besluit met een beroep op Arjen Robben. ‘Als zoon van het Boterdiep wiens naam tot voorbij de Beringstraat wordt gekend zou jij de zaak van de gasbevingen beter dan wie ook – nationaal én internationaal – voor het voetlicht kunnen brengen. De Groninger aardbevingszone waar jij vandaan komt heeft een publicitaire pleitbezorger nodig. Niemand past die aanvallersrol beter dan jou. Hij komt je toe.’


De tweejaarlijkse abt-Emo-lezing is een initiatief van de Groninger Stichting Erfgoedpartners en beeldend kunstenaar Ynskje Penning (tevens schrijfster van Emo’s labyrint). Abt Emo leefde van ca 1175 tot 1237 en heeft het beroemde handschrift Kroniek van Bloemhof nagelaten.

Aanmelden voor de lezing kan via: info@erfgoedpartners.nl of 050 3130052.
Zie ook de website van Frank Westerman.