De Bezige Bij

Hans Schnitzler te gast bij Wim Brands

Hans Schnitzler was op 22 maart 2015 te gast bij Wim Brands in het programma VPRO Boeken over zijn nieuwe titel Het digitale proletariaat. Bekijk hier de uitzending terug.

Het digitale proletariaat
In Het digitale proletariaat wordt de ontstaansgeschiedenis van een eigentijdse klasse geschetst. De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – tot koopwaar is gereduceerd. Schnitzler maakt inzichtelijk dat de mens zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt te verliezen. Totale proletarisering is het resultaat. De bijtende kritiek van de auteur op de digitale cultuur noopt tot bezinning.

‘Dit is een verontrustend boek over het lot van de mens in een wereld waarin digitale techniek en “het net” diens bestaan fundamenteel veranderen. De mogelijke schaduwzijden daarvan weet Schnitzler op een onderlegde, intelligente, meeslepende en eloquente manier te verwoorden.’ – Ad Verbrugge

Mobiele versie afsluiten