Wat is een goed of slecht boek? Wanneer is een boek literatuur? En is dit objectief vast te stellen? Het zijn vragen die ons al jarenlang bezig houden. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Universiteit van Amsterdam gaan dit nu onderzoeken aan de hand van Het Nationale Lezersonderzoek. Dit is een grootschalige enquête onder lezers van Nederlandstalige romans.

Al bijna 10.000 lezers hebben de enquête van Het Nationale Lezersonderzoek ingevuld. De onderzoekers willen aan de hand van de resultaten onderzoeken of er patronen te ontdekken zijn in romans die door lezers goed, slecht, literair of juist minder literair worden gevonden. De patronen die de antwoorden op deze vragen opleveren gebruiken ze om meer te leren over bepaalde trends in boeken.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan dit literatuuronderzoek? Om de 10.000 nog sneller te bereiken kunt u de enquête invullen op www.hetnationalelezersonderzoek.nl. De resultaten worden in november 2013 bekend gemaakt.