Op 16 april stond Daan Heerma van Voss terecht. De auteur stond in een literair tribunaal in de Singelkerk te Amsterdam terecht wegens zijn roman De Vergeting. Mr. Gerard Spong trad in dit tribunaal op als openbare aanklager. De schrijver, die in zijn roman zijn gelijknamig hoofdpersonage zijn ziel aan de duivel laat verkopen, kruiste samen met zijn advocaat en redacteur Suzanne Holtzer van De Bezige Bij de degens met de openbare aanklager die zelf als ‘advocaat van de duivel’ ooit de verdediging van Osama Bin Laden op zich nam.

Het volledige dossier in de zaak ‘Daan Heerma van Voss’ is hier te downloaden, met onder andere de tenlastelegging, getuigenverklaringen, het requisitoir van Mr. Spong, het pleidooi van Suzanne Holtzer, de repliek, dupliek, de laatste woord van de verdachte en natuurlijk het oordeel van rechter Felix Rottenberg.
Foto’s: Reinier Schat, Amsterdam.