De Bezige Bij

Idwer de la Parra wint Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2017 voor Grond

De in 1925 ingestelde Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. Hij wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. De nu bekroonde poëziebundel Grond verscheen in 2016. De prijs bestaat uit een ‘penning’ en 7.500 euro.

Uit het rapport van de Commissie van voordracht:

Grond is vooral een strak gecomponeerde bundel van een geduldige en nauwgezet opererende poeta faber. Op ambachtelijke wijze zijn de gedichten gestructureerd: de bundel omvat klassiek vormgegeven gedichten en regelmatig opgebouwde verzen die beantwoorden aan een strak metrisch patroon. De bundel getuigt van een bijzondere vormbeheersing en een zorgvuldig schrijversmetier. Met het nodige technische raffinement, volgens de jury kan de dichterspraktijk zonder meer virtuoos worden genoemd, heeft De la Parra een opmerkelijke dichtbundel gecreëerd. De dichter hanteert in zijn bundel ongemeen sterke beelden. Formeel gesproken is het uitgekiende gebruik van rijm aan het eind van een aantal gedichten opmerkelijk.’

‘Het verrassende en opmerkelijke aan de bundel Grond is dat de natuur niet louter als een lyrische inspiratiebron wordt beschouwd. De dichter heeft beslist ook oog voor de harde en zelfs meedogenloze aspecten van de natuur. Zijn poëzie ontstijgt de zoetheid die vaak met de natuur wordt geassocieerd. Dat is zonder meer uniek en geeft aan de band tussen natuur en poëzie een nieuwe dimensie. In dat opzicht kan Grond school maken.’

‘De beeldentaal van De la Parra is doorspekt met mythologische reminiscenties, het vocabulaire introduceert namen voor vogels die al lang in onbruik zijn geraakt. In deze poëzie wordt iets met omzichtigheid geconserveerd. Taal is het medium om de eigen grond in de poëzie bestaansrecht te geven.’

De Commissie van voordracht bestond uit  Kester Freriks (voorzitter), Pia de Jong, Lieke Marsman, Gerard Raat en Yves T’Sjoen

Eerdere laureaten van de Van der Hoogt-prijs voor poëzie zijn onder meer Hanneke van Eijken, Kira Wuck, Lieke Marsman, Ester Naomi Perquin, Thomas Möhlmann, Micha Hamel, Geert Buelens, René Puthaar, Erik Menkveld, Piet Gerbrandy, Peter Ghyssaert, Anna Enquist, Eva Gerlach, H.C. ten Berge, Christine D’haen, Leo Vroman, Ida G.M. Gerhardt, M. Vasalis, H. Marsman en J. Slauerhoff.

Mobiele versie afsluiten