Bij-auteurs Alfred Schaffer en Marie Kessels zijn bekroond met de Haagse Jan Campertprijzen. De andere twee auteurs die werden bekroond zijn Arnon Grunberg (Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre), en Els Beerten, die de tweejaarlijkse Nienke van Hichtum-prijs won.

Aan Alfred Schaffer wordt voor zijn dichtbundel Kooi de Jan Campertprijs 2009 toegekend. Kooi beschrijft de jury als ‘een rijke, veelstemmige bundel, waarin een ontheemde ‘jij’ figureert, die we allemaal kunnen zijn. Scherp, bitter en toch liefdevol schrijft Schaffer steeds weer over de mensen in hun desolate, gemediatiseerde wereld. Communicatie is er nog wel, maar van een moeizame soort.’ Kooi verscheen in 2008 bij De Bezige Bij.

Aan Marie Kessels kent de Jan Campertstichting de F. Bordewijk-prijs 2009 toe voor haar roman Ruw. ‘Minutieus en met groot stilistisch vermogen – verhalend en essayistisch – beschrijft Marie Kessels de wereld van een vrouw, die door een verkeersongeluk blind is geworden. Kessels registreert en is nergens larmoyant. Als lezer word je de duisternis ingetrokken, wat verbazend genoeg eerder een avontuurlijke dan een beklemmende ervaring is.’ Ruw verscheen in 2009.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagavond 6 maart 2010 in Pulchri Studio in Den Haag tijdens het jaarlijkse literaire festival Het Voorwoord. Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van € 10.000 verbonden, de andere prijzen bedragen € 5.000.