Voorjaar 2022 verschijnt bij De Bezige Bij de biografie van Jeanne Bieruma Oosting, geschreven door Jolande Withuis. Het boek, met de werktitel Geen tijd te verliezen, gaat over het leven van een van de bekendste Nederlandse schilderessen van de twintigste eeuw. Rond het verschijnen van de biografie zal er ruime museale aandacht zijn voor Bieruma Oostings werk.

Jeanne Bieruma Oosting behoorde tot de generatie vrouwen die opgroeide ten tijde van de strijd om het vrouwenkies-recht; ze greep de kans iets anders met haar leven te doen dan te trouwen en kinderen te krijgen. In haar patricisch-adellijke milieu was het een schande als een vrouw een beroep uitoefende. Haar wens een kunstopleiding te volgen stuitte dan ook op grote tegenstand bij haar ouders. Dit maakte haar tot een volhardende persoonlijkheid, die ‘geen tijd te verliezen had’: ze wilde werken. Dit alles en nog veel meer komt aan bod in een boeiend en indringend portret van de briljante kunstenares Jeanne Bieruma Oosting.

Museum Henriette Polak in Zutphen, dat is gespecialiseerd in modern-figuratieve kunst, viert de publicatie van Bieruma Oostings biografie met een grote overzichtstentoonstelling. Daarnaast zullen in nog drie andere musea exposities te zien zijn: in Museum Belvédère in Heerenveen en Museum Maassluis, die beide veel werk van haar bezitten, en in Museum STAAL in Almen, het Gelderse dorp waar de kunstenares de laatste veertig jaar van haar leven woonde en een bijzondere plaats innam in het dorpsleven.

Jolande Withuis (1949) was tot 2014 als onderzoekster verbonden aan het NIOD. Ze schrijft voor NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant. Bij De Bezige Bij verschenen Erkenning (2002), Na het kamp (2005), De vrouw als mens (2007) en Weest manlijk, zijt sterk (2008), een biografie over verzetsman Pim Boellaard, die werd bekroond met de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Erik Hazelhoff Biografieprijs 2010. In 2016 verscheen de bestseller Juliana. Vorstin in een mannenwereld, die werd genomineerd voor de Brusseprijs en de Nederlandse Biografieprijs. Vorig jaar verscheen de weerslag van haar autobiografische zoektocht Raadselvader.