Maartje Wortel ontvangt Anton Wachterprijs 2010

‘Maartje Wortel toont een geheel eigen toon, een stemgeluid dat in niets doet denken aan enig ander hedendaags proza.’ – Maarten ’t Hart.

Maartje Wortel (1982) ontving zaterdag 6 november, de dag van de begrafenis van Harry Mulisch, de Anton Wachterprijs voor het beste literaire debuut naar oordeel van een vakjury. Niet alle juryleden konden vanwege de plechtigheid in Amsterdam bij de uitreiking aanwezig zijn. De tafels in de Grote Kerk te Harlingen waren in zwart gedekt. Tijdens de uitreiking werd stilgestaan bij de dood van Harry Mulisch en bij die andere grote Nederlandse schrijver: Simon Vestdijk. De meeste aandacht ging, vanzelfsprekend, naar het nieuwe literair talent: Maartje Wortel, meesteres van het korte verhaal. Ze is onderscheiden voor haar verhalenbundel Dit is jouw huis, uitgegeven bij De Bezige Bij.

De Anton Wachterprijs is een tweejaarlijkse prijs uitgereikt voor het beste literair debuut naar oordeel van een vakjury. Het juryrapport, opgesteld door jurylid Maarten ’t Hart en bijgesteld door de overige juryleden, noemt de redenen tot het toekennen van de Anton Wachterprijs 2010 aan Maartje Wortel.

‘Op bijna nuchtere en daardoor vervreemdende wijze beschrijft zij (Maartje Wortel – red.) alledaagse gebeurtenissen als bezoek van vrienden, het bij elkaar logeren van meisjes van zestien, het spreekuur van een dokter, de verkoop van een huis, het aanbrengen van nieuwe vloerbedekking en nieuw behang, de lege uren van een brugwachter etc, etc. In ieder van die situaties toont zij een scherp oog voor de absurdistische kanten van het ogenschijnlijk gewone.(…)’

‘Proza zonder stemverheffing, met volkomen onverwachte, grappige zinswendingen en beeldspraak, waarvan zij gelukkig spaarzaam gebruik maakt. Het lijkt allemaal zo ‘gewoon’ bij Wortel maar intussen hebben haar verhalen een urgentie die ze ver boven dat gewone uittilt. (…)’

‘Maartje Wortel toont een geheel eigen toon, een stemgeluid dat in niets doet denken aan enig ander hedendaags proza. Daarom heeft de jury besloten haar de Anton Wachterprijs 2010 toe te kennen.’

Paul Scheffer, burgemeester van Harlingen, geboorteplaats van Simon Vestdijk, reikte de Anton Wachterprijs uit aan de winnares.