Op 8 december vindt in de Geertekerk van Utrecht de Marchantlezing 2011 plaats. Dit jaar is het thema De paradox van rede en instinct. De lezing wordt verzorgd door Philipp Blom, auteur van Het verdorven genootschap, over de radicale verlichting.

Samen met co-referent Henriette Prast (Universiteit van Tilburg, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) bespreekt Philipp Blom de opvattingen over rede en instinct gezien vanuit de verlichtingsdenkers, en bespiegelt hij aan de hand van deze thematiek de actuele inzichten over het menselijk handelen. In een co-referaat licht Henriette Prast toe in hoeverre ratio–irratio gelijkstaat aan verstandig–onverstandig.

Voor de Marchantlezing, georganiseerd door de Mr. Hans van Mierlo Stichting, wordt jaarlijks een gerenommeerd spreker uitgenodigd om te spreken over een aspect van het sociaal-liberale gedachtegoed. Hendrik Pieter Marchant (1869-1954), fractievoorzitter en mede-oprichter van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), stond bekend om zijn scherpe en geestige betogen.

De paradox van rede en instinct
Donderdag 8 december
Zaal open 19:30u, aanvang 20:00u.
Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Voor aanmelding en meer informatie:
www.mrhansvanmierlostichting.nl