Vandaag is bekendgemaakt dat Mark Beumer (35) is benoemd tot directeur van Uitgeverij De Bezige Bij, waartoe ook de fondsen Thomas Rap en Cargo behoren. Hij volgt Johan de Koning (62) op, die de afgelopen twee jaar met grote toewijding deze rol bekleedde bij dit uitgeefhuis.

Johan de Koning kreeg in maart 2016 de leiding over De Bezige Bij, een woelige periode in de veelbewogen geschiedenis van de uitgeverij. Hij is er, samen met alle Bezige Bij-medewerkers, in geslaagd om in korte tijd het tij te keren, zowel op inhoudelijk als op zakelijk vlak.

Johan de Koning:

‘Na twee onvergetelijke jaren is het voor mij nu tijd om de balans tussen werk en privé opnieuw invulling te geven. Ik verheug mij erop om het komende jaar nog als adviseur aan dit huis verbonden te blijven. De Bezige Bij is momenteel een van de grootste en belangrijkste uitgevers van literatuur en non-fictie in ons taalgebied. Ik ben ervan overtuigd dat de uitgeverij onder Mark Beumer deze positie zal kunnen behouden en verder succesvol zal uitbouwen in de toekomst.’

Patrick Swart, algemeen directeur WPG:

‘Ik heb er alle vertrouwen in dat Mark Beumer een voortreffelijke directeur voor De Bezige Bij zal zijn, iemand die de huidige successen kan continueren, en vooral ook iemand met een hart voor de Bij, voor haar auteurs en haar medewerkers.’

Mark Beumer werkt bij De Bezige Bij sinds 2013. Hij begon bij de uitgeverij als marketingcoördinator en vanaf 2016 bekleedde hij de functie van Hoofd Verkoop. In die rol was hij verantwoordelijk voor het commercieel beleid en de verkoop en marketing van (e-)boeken en auteurs binnen de fondsen van De Bezige Bij, Thomas Rap en Cargo.

Mark Beumer:

‘Het is al vijf jaar een groot voorrecht om voor De Bezige Bij te mogen werken. Om nu de positie van directeur te gaan vervullen zie ik als een enorme eer. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren, samen met de auteurs, uitgevers en alle andere medewerkers, de uitgeverij nog succesvoller te maken en de positie te behouden en te verstevigen die een uitgeverij als De Bezige Bij toekomt.’