De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2019 is toegekend aan Mieke van Zonneveld voor haar bundel Leger. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt (afwisselend voor poëzie en proza) aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren de eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. Aan de prijs is een bedrag van € 7.500 verbonden. De commissie (Kester Freriks (voorzitter), Pia de Jong, Gerard Raat en Yves T’Sjoen) over Leger:

De inzet van het dichterschap van Van Zonneveld is groot en ze neemt haar werk zeer ernstig, zonder spoor van ironie. Dit schrijft ze bijvoorbeeld: ‘Mijn psalmen vielen stil of werden enkel lippendienst. / Gewogen in de holte van mijn hand verstond ook God ze niet’. Ook in het lange ‘Dagboek van een lentemeisje’ overheerst het verlangen naar aards geluk, naar een liefdesparadijs. […] Daarbij moet toegevoegd worden haar grote aandacht voor muzikaliteit van de taal met subtiel gebruik van stijlmiddelen als alliteratie, enjambement, binnenrijm en soms eindrijm. […]
Het is om een optelsom van een groot aantal zeer bijzondere stilistische en formele kwaliteiten dat de jury de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs van het jaar 2019 unaniem toekent aan Mieke van Zonneveld voor haar debuutbundel Leger. Van Zonneveld getuigt in deze bundel van een belangrijk dichterschap waarvan de inspiratiebronnen teruggaan van de klassieke oudheid tot Herman Gorter, van de Bijbel, het Paradijs en zelfs een bijna noodlottig ziekbed. […] haar dichterschap houdt nu al een grote belofte in.

De prijs wordt uitgereikt op 21 september om 14.00 uur in het Academiegebouw in Leiden.