In zijn nieuwe roman schrijft Albers over de nog jonge republiek Caravantis, die ooit begon als revolutionair politiek experiment maar nu aan de rand van de afgrond staat. De ramen van de kroegen zijn dichtgespijkerd, vrouwen worden het slachtoffer van geheimzinnige ontvoeringen, onlusten en aanslagen verbrijzelen de idealen en ambities van dit nieuwe land. Als de Amerikaanse journalist Jakob Jarvik naar Caravantis komt voor een reportage, maakt hij kennis met Suzanne, echtgenote van de gewoonste man van het land. Zij neemt Jarvik bij de arm en leidt hem naar het hart van Caravantis. Daar ontdekt Jarvik tot zijn verbijstering wat dit kleine landje, dat met zoveel goede bedoelingen uit de grond werd gestampt, in werkelijkheid draaiende houdt.

Caravantis werd op 27 november gepresenteerd in Antwerpen. Tijdens deze presentatie hield essayist Cyrille Offermans een rede. Lees de rede op de blog van Frank Albers: frankalbers.blogspot.be of via onderstaande link.