Producent IJswater Films heeft niet langer het recht de succesvolle roman Joe Speedboot van Tommy Wieringa te verfilmen. Vanwege een meningsverschil met betrekking tot het scenario spande Producent IJswater in 2008 al een rechtszaak aan. Wieringa kon zich niet in het voorgestelde script vinden.
De schrijver meende dat de voorgestelde verfilming het verhaal banaliseerde. ‘Het zou een vervelende, puberale film zijn geworden zonder enige ruimte voor de reflectie die in het boek zo belangrijk is,’ aldus Wieringa.
Toen Tommy Wieringa in het gelijk werd gesteld ging de producent in hoger beroep. Afgelopen woensdag deelde het gerechtshof mee dat de auteur in zijn gelijk werd gesteld en IJswater Films de roman niet mag verfilmen. Wieringa sluit niet uit dat de roman alsnog verfilmd wordt door een andere producent: ‘Voorlopig houd ik de boot even af.’

Fransje Hermans, de verteller van het verhaal, is na een ongeluk invalide geraakt en heeft voorgoed zijn spraakvermogen verloren. Hij is de zelfbenoemde chroniqueur van het dorp Lomark. Zijn fascinatie voor de nieuweling Joe Speedboot is grenzeloos: Joe Speedboot, de jongen die zijn eigen naam gekozen heeft en op zijn vijftiende al bommenlegger, vliegtuigbouwer en bewegingsfilosoof is. Dan verschijnt de geheimzinnige Picolien Jane, een beeldschone Zuid-Afrikaanse, aan wie Fransje zijn kronieken opdraagt en voor wie levenslange vriendschappen op het spel worden gezet. In haar komen alle verhalen samen, met noodlottige gevolgen.

Van Joe Speedboot zijn inmiddels meer dan 350.000 exemplaren verkocht.

Lees hier een fragment uit de roman.