Op 7 februari verschijnt De euro van journalist Roel Janssen. Twintig jaar na het besluit tot invoering van de euro wordt de rekening opgemaakt door de beslissers van toen.Twintig jaar na het besluit tot invoering van de euro wordt de rekening opgemaakt door de beslissers van toen.

In De euro interviewt financieel journalist Roel Janssen ministers en topambtenaren die indertijd verantwoordelijk waren voor de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht. Op 7 februari 1992 ondertekenden de Europese regeringsleiders het Verdrag van Maastricht. Dit bekrachtigde de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de invoering van de euro. Maar het aankomende jubileum van ‘Maastricht’ wordt overschaduwd door de eurocrisis. Hoe kijken de hoofdrolspelers die in 1992 in Maastricht hun handtekening onder het verdrag zetten nu tegen de monetaire unie aan?
Roel Janssen gaat in het boek in gesprek met: premier Ruud Lubbers, minister van Financiën Wim Kok, minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek, de Belgische premier Wilfried Martens, thesaurier-generaal Cees Maas en directeur van De Nederlandsche Bank André Szász. Ze vertellen over de verwachtingen die ze koesterden, over de tekortkomingen in het verdrag en over de onvoorziene ontwikkelingen die tot de huidige crisis hebben geleid. Ze geven ook aan hoe het twintig jaar na ‘Maastricht’ verder moet om de toekomst van de euro zeker te stellen.

Roel Janssen (1947) is financieel-economisch journalist. Tot medio 2010 was hij redacteur van NRC Handelsblad. In uiteenlopende functies heeft hij de afgelopen dertig jaar verslag gedaan van grote economische gebeurtenissen en financiële crises. Begin 2011 verscheen Grof geld, een kroniek van zeven eeuwen financiële schandalen en speculaties in Nederland. In 2011 verscheen van zijn hand Wellink aan het woord, het verhaal van Nout Wellink over ABN Amro, Icesave, DSB Bank en de eurocrisis.

Op 9 februari om 17.00 uur wordt het boek De euro. Twintig jaar na het Verdrag van Maastricht gepresenteerd in de Singelkerk, Amsterdam. Onder leiding van Roel Janssen discussiëren drie verantwoordelijken van toen, die ook in het boek geïnterviewd zijn: toenmalig premier Ruud Lubbers, minister van Financiën Wim Kok en directeur van De Nederlandsche Bank André Szász. Dit programma is vrij toegankelijk voor publiek, maar reserveren is noodzakelijk via www.spui25.nl. De avond is vrijwel volgereserveerd.

Roel Janssen, De euro. Twintig jaar na het Verdrag van Maastricht
208 pagina’s | paperback | ISBN 978 90 234 7234 6 | € 17,90

Zie ook de homepage van de auteur: http://www.roeljanssen.nl/