Op woensdag 5 november zal Thomas Piketty optreden in Paradiso, Amsterdam. Journalist en antropoloog Joris Luyendijk interviewt de auteur van het meest spraakmakende boek op economisch gebied van deze eeuw, Le capital au XXIe siècle. De Nederlandse vertaling Kapitaal in de 21ste eeuw verschijnt op 30 oktober.

De avond in Paradiso vangt aan om 20.30. Kaartjes gaan vanaf 6 september in de voorverkoop, via www.paradiso.nl. Toegang € 12,50 / studenten € 10,00.

Kapitaal in de 21ste eeuw
Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden.

In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog hebben gedacht. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op vermogen groter is dan de economische groei – en dat dreigt nu tot extreme ongelijkheid te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen.

Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.

Thomas Piketty (Clichy, 1971) is een Franse econoom, verbonden aan de École d’Économie de Paris. Van 1993 tot 1995 was hij hoogleraar aan de Massachusetts Institute of Technology. Hij is columnist voor Libération en Le Monde.

Kapitaal in de 21ste eeuw in de pers:
‘Het nieuwe Kapitaal meer dan leesbaar. Piketty heeft een voorbeeldige bijdrage geleverd aan het debat over de sociaaleconomische wereldorde. Buitengewoon toegankelijk en helder geschreven.’ – de Volkskrant

‘Piketty schreef het boek van het jaar.’ – NRC Handelsblad

‘Episch, baanbrekend, nieuw.’ – The Guardian

‘Thomas Piketty heeft een monumentaal boek geschreven over verleden en heden van vermogensverschillen.’ – Frankfurter Allgemeine

‘Briljante analyse’ – Le Monde

‘Het lijkt niet gewaagd om te voorspellen dat Kapitaal in de 21ste eeuw het belangrijkste boek van het jaar is – misschien wel van de komende tien jaar.’ – The New York Times