Het nieuwste boek van Amos Oz Onder vrienden is net verschenen. De eerste reacties in de pers zijn bijzonder mooi:

‘Oz raakt het onbespreekbare leed aan en precies dat is zo knap aan deze verhalen.’ (…) ‘In een altijd mooie vertaling van Hilde Pach.’ (…) ‘Oz laat de lezer begrijpen hoe beklemmend het dagelijks leven in een kibboets in de jaren vijftig moet zijn geweest. Het uit de weg gaan van emoties vormt een rode draad in dit subtiel geschreven boek. In een paar regels balt Oz zo veel eenzaamheid samen, dat het je als lezer pijn doet.’ **** – NRC Handelsblad

‘Prachtige, voortreffelijk vertaalde bundel kibboetsverhalen. Oz beheerst de kunst om in enkele streken levende personages en situaties neer te zetten.’ – Trouw

‘Oz schetst treffend een microkosmos waarin het smeult onder de oppervlakte. De verhalen grijpen in elkaar, personages keren steeds in een andere hoedanigheid terug. […] Wie zijn bundel leest, krijgt het beeld van een benauwde gemeenschap.’ – Elsevier

‘Prachtige miniaturen van kwetsbare mensen. Voor de buitenwereld spelen ze herkenbare rollen en zij n ze trouw aan een ideaal. In hun binnenwereld rommelt het. (…) Juist door zijn verzoenende kijk op mensen en hun (on)mogelijkheden is ‘Onder vrienden’ een memorabele bundel. Helder, onopgesmukt en boven de partijen staand doet Amos Oz zijn verhaal.’ – de Telegraaf

‘Hoe doet Oz het toch? Een bultige lamp, verlepte geraniums, afgeknipte vlechten – een paar welgekozen details en je bent ineens in die kibboets, waar de levens van gewone, hardwerkende mensen met elkaar verweven zijn. (…) Hoe verschillend ze ook zijn, je gaat onmiddellijk van ze houden. Een schrijver van het formaat van Amos Oz hoeft nooit zijn toevlucht te nemen tot de literaire trukendoos. Hij vertelt gewoon een verhaal, simpeler kan het niet, beter ook niet.’ – VPRO Gids

‘Een prachtig en met tederheid geschreven portret van een idee dat conflicteert met de menselijke aard.’ – BOEK