Op 23 augustus verschijnt Identiteit van Paul Verhaeghe.

Op 13 september is er een middag in SPUI25 rond Identiteit in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse.

Wat is de invloed van de maatschappij waarin we leven op onze identiteit? Welke effecten hebben dertig jaar neoliberalisme, vrije marktdenken, privatisering, en de idee van de maakbare samenleving op ons ik-gevoel? De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben. Paul Verhaeghe betoogt in Identiteit dat de mens eenzamer dan ooit is, en betekenisvol leven diepgaand problematisch is geworden.

Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen.

Paul Verhaeghe
Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Met Tussen hysterie en vrouw(1996) en Over normaliteit en andere afwijkingen (2002) won hij internationale erkenning als Freud- en Lacankenner. Met Liefde in tijden van eenzaamheid brak hij door naar een algemeen publiek; het boek werd een internationale bestseller en in 8 talen vertaald. Van Het einde van de psychotherapie (2009) zijn meer dan 12.000 exemplaren verkocht.

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. U dient zich wel van tevoren in te schrijven.
Aanmelden kan via deze link