De Bezige Bij

Reybrouck vanavond te gast in De Balie

Vanavond, op vrijdag 13 april, is David van Reybrouck als spreker te gast bij De democratie gereanimeerd, een avond in De Balie die staat in het teken van democratische innovatie. Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet zal David van Reybrouck en twee andere gasten, Bart Jan Spruyt en Josien Pieterse, aan het woord laten over hun visie op democratie, en vervolgens met hen in debat gaan.

Een democratie waarin het volk niet langer vertrouwen heeft in haar vertegenwoordigers en de politiek de rug toekeert, verkeert in ademnood. Al jarenlang wordt er in Nederland gesproken over een kloof tussen de burger en de politiek. Waar bestaat deze kloof uit en hoe valt deze weer te overbruggen? Hoe geven we weer zuurstof aan de parlementaire democratie? Moet het parlement een meer representatieve afspiegeling zijn van haar bevolking waardoor de burger zich beter vertegenwoordigd voelt? Of moet de burger zelf juist actiever participeren in politieke besluitvorming? Maar heeft het volk wel altijd het beste met zichzelf voor en kan zij beslissingen nemen die voorbij het eigen belang gaan?

De avond zal starten om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op debalie.nl.

©auteursfoto: Adrie Mouthaan

Mobiele versie afsluiten