De Bezige Bij

Rut Matthijsen, een van de oprichters van De Bezige Bij, overleden

De Bezige Bij heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van Rut Matthijsen, een van de oprichters van onze uitgeverij. Zijn naam wordt op de Van Miereveldstraat nog altijd met het grootst mogelijke respect uitgesproken.

Rut stond, via het Utrechts Kindercomité, aan de basis van de ondergrondse verzetsuitgeverij De Bezige Bij. Het belangrijke werk dat hij als administrateur en vervalser verrichtte tijdens de bezetting, werd uitgebreid beschreven door Richter Roegholt in zijn boek De geschiedenis van De Bezige Bij en door Hans Renders in Gevaarlijk drukwerk, een boek dat hij aan Rut Matthijsen opdroeg. Zoals uit deze boeken blijkt is de moed die Rut Matthijsen tijdens zijn verzetswerk heeft getoond, slechts weinigen gegeven.

Voor ons, zoveel generaties later, zal nooit werkelijk de uitzonderlijkheid van zijn bijdragen aan De Bezige Bij te bevatten zijn. Een aantal van de huidige medewerkers heeft Rut Matthijsen nog mogen ontmoeten op de uitgeverij of bij de onthulling van de herdenkingsplaquette in de Van Limburg Stirumstraat 19 in Utrecht, de plek waar het allemaal begon, en waar hij samen met Geert Lubberhuizen, onder de neus van de Duitsers, de illegale activiteiten ontplooide waar joodse kinderen mee konden worden gered. We herinneren hem ons allemaal als een buitengewoon aimabele, intelligente man, die zich tijdens deze bijeenkomsten zeer bescheiden opstelde. Ieder van ons heeft het als een eer ervaren hem toen nog de hand te kunnen schudden.

Dit jaar vieren we het vijfenzeventigjarig bestaan van De Bezige Bij, het huis van de literatuur en het huis van de vrijheid. Dat we dit mogen vieren danken we in belangrijke mate aan Rut Matthijsen. Dat zullen we nooit vergeten. We gedenken hem in grote dankbaarheid.

Mobiele versie afsluiten