De nominatie voor de Herman de Coninckprijs 2019 werd officieel bekendgemaakt op donderdag 21 februari 2019, de dag waarop Herman de Coninck vijfenzeventig zou zijn geworden.

HERMAN DE CONINCKPRIJS VOOR POËZIE 2019
In 2019 heeft de Herman de Coninckprijs voor Poëzie betrekking op de bundels die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018 zijn verschenen. Eén van de genomineerde bundels moet een debuut zijn. Het prijzengeld bedraagt € 7.500. De uitreiking vindt plaats op 21 maart, Wereld Poëziedag 2019, in de Arenbergschouwburg (Antwerpen).

NOMINATIE 2019
De camembertmethode van Frouke Arns (Arbeiderspers)
Nachtboot van Maria Barnas (Van Oorschot)
Zo kan het niet langer van Paul Bogaert (Polis)
De klaverknoop van Paul Demets (De Bezige Bij)
Habitus van Radna Fabias (Arbeiderspers)
Onder een koperen hemel van Stefan Hertmans (De Bezige Bij)

JURY 2019
De jury bestaat uit Kristien Bonneure, Hugo Brems, Laura de Coninck, Gudrun de Geyter en Fleur Speet (juryvoorzitter). Zij beoordeelden 112 dichtbundels, waaronder 9 debuten.

HET JURYVERSLAG
De jury beraadslaagde over de poëzie van 2018, die heel verschillende verschijningsvormen bleek te hebben; van stadsdichters die met foto’s en zakdoeken de spanwijdte van de poëzie duidelijk maakten, langs meeslepende, rauwe en hilarische crime poems of innemende grafredes voor de gestorven collega-dichters Menno Wigman en Frank Starik, tot eenvoudige, klein gehouden emoties over het huiselijke die in een dwingende ritmiek hun grootsheid tonen.

Wat bijna alle dichters bindt, is hun zorg over de maatschappij waarin wij nu leven. Zij stamelen erover, zij grauwen ernaar, zij uiten hun woede of leggen nuchter de hedendaagse, menselijke onmacht naast de krachtige onverschilligheid van het firmament.

Ook in de zes genomineerde bundels is maatschappijkritiek nooit ver weg, maar er is meer dat de jury aan deze bundels zo benijdenswaardig vindt.