In Oorlogsmythen – het nieuwe boek van Ewoud Kieft – gaat de auteur op zoek naar de manieren waarop de beeldvorming rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland is veranderd, vanaf 1945 tot nu. Het schrijverschap van Hermans vormt de rode draad in deze zoektocht, want de herinnering aan de oorlog heeft zich altijd afgespeeld in het schemergebied tussen feit en fictie, tussen waarheidsvinding en manipulatie; en Hermans heeft zich daar als geen andere schrijver mee bezig gehouden.

Tot op de dag van vandaag blijft de Tweede Wereldoorlog een beladen onderwerp in Nederland, voer voor controverses en politieke richtingenstrijd. Dat komt omdat de oorlog een van de laatste algemeen gedeelde morele referentiepunten is in de westerse samenlevingen, maar ook omdat er nog steeds onduidelijkheid blijft bestaan over de oorlogsgeschiedenis zelf. Was het verzet nu echt zo heldhaftig en breed gesteund in Nederland, of was het juist verwaarloosbaar klein? Maakten de mensen tijdens ’40-’45 hun keuzes uit overtuiging, of was het allemaal toch voornamelijk toeval en pragmatisme? Kwam het door de passieve houding van de Nederlandse bevolking dat hier zo’n relatief hoog percentage van de Joodse bevolking is gedeporteerd? Met al deze vragen heeft Hermans zich beziggehouden, maar hij kwam er niet uit, verstrikt als ook hijzelf was in de morele implicaties die de oorlog in Nederland had en blijft hebben.

Naar aanleiding van het verschijnen van Oorlogsmythen ontvangt de SLAU denkers, academici en schrijvers – waaronder Wilbert Smulders, Hermans-biograaf Willem Otterspeer en Ewoud Kieft – die onder leiding van Arend Jan Heerma van Voss met elkaar in discussie gaan over Hermans, de oorlog en de eeuwig voortdurende spanning tussen feit en fictie in de geschiedenis.

Gasten: Ewoud Kieft, Wilbert Smulders, Willem Ottenspeer.
Houd voor uitbreidingen op het programma de website www.slau.nl in de gaten.
SLAU | W.F. Hermans | wo 16 mei | 20:00 uur | € 10 / 8 / 5

Ewoud Kieft (1977) is schrijver en muzikant. Hij schreef een cultuurgeschiedenis over ideeënstrijd ten tijde van het opkomend nazisme, Het plagiaat (2006), een proefschrift over het oorlogsenthousiasme van 1914, en kritieken voor NRC Handelsblad.

Wilbert Smulders (1950) is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Utrecht en geldt als kenner van het werk van W.F. Hermans. Hij publiceerde o.m. het proefschrift De literaire misleiding in ‘De donkere kamer van Damokles’ (1983) en was samensteller van Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans (1989).

Willem Otterspeer (1950) is hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Leiden en werkt momenteel aan de biografie van Hermans. Daarnaast bezorgde hij samen met Nop Maas de uitgave van de correspondentie tussen Hermans en Reve, Verscheur deze brief. Ik vertel veel te veel (2007).

Arend Jan Heerma van Voss (1942) was onder andere (hoofd)redacteur van het weekblad Haagse Post en het Maandblad Geestelijke volksgezondheid. Van 1990 tot 1996 was hij voorzitter van de VPRO en daarna, tot zijn afscheid in 2006, hoofdredacteur van de VPRO-radio.