Tijdens een speciale bijeenkomst in het Letterkundig Museum in Den Haag zijn Een onmiskenbare verwantschap, de briefwisseling van Willem Frederik Hermans en F. Bordewijk en het nieuwe deel in de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans gepresenteerd. Resepectievelijk Sixten Bordewijk, kleinzoon van F. Bordewijk en Ruprecht Hermans, zoon van Willem Frederik Hermans, namen het eerste exemplaar in ontvangst.

Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965 bevat de volledige briefwisseling van Willem Frederik Hermans met F. Bordewijk. Deze editie, bezorgd door Marsha Keja (Letterkundig Museum) en Arno Kuipers (Koninklijke Bibliotheek), documenteert de contacten tussen de gevestigde auteur en de aankomende schrijver.

Het veertiende deel in de Volledige Werken, wederom bezorgd door het Huygens ING onder auspiciën van het Willem Frederik Hermans instituut, bevat beschouwend werk en bundelt Hermans’ essaybundel Door gevaarlijke gekken omringd, zijn vermaarde poezenboekje De liefde tussen mens en kat en drie uitgaven met in totaal zes toespraken bij diverse gelegenheden.
Voor meer informatie zie ook de website www.wfhermansvolledigewerken.nl

Foto: Sixten Bordewijk (links) en Ruprecht Hermans.