Op vrijdag 26 februari a.s. vindt de feestelijke uitreiking plaats van de eerste Marten Toonderprijs aan striptekenaar Jan Kruis. Hij ontvangt de prijs in de Der Aa-kerk in Groningen, uit handen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk.
De Marten Toonderprijs is een oeuvreprijs die is ingesteld door de Intendant strips van het Fonds BKVB. Voor meer informatie zie ook: www.fondsbkvb.nl