De Ina Dammanprijs 2012 is toegekend aan Wim Hazeu. Het bestuur van de Vestdijkkring kent de prijs aan de biograaf van Simon Vestdijk toe voor al zijn biografisch onderzoek dat hij verricht (heeft), uitmondend in een biografie van de auteur, in de bezorging van de briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk, in tal van artikelen, lezingen en voordrachten. De Vestdijkkring eert Wim Hazeu hiermee voor zijn grote inzet om het leven en werk van Vestdijk onder de aandacht te brengen van een groot lezerspubliek.

Wim Hazeu zal op 10 november a.s. de prijs in ontvangst nemen met het uitspreken van de rede: ‘De biograaf van Vestdijk krijgt nooit rust’.

De Ina Dammanprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor iemand die een aantoonbare bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de kennis over en de belangstelling voor de persoon en het werk van Simon Vestdijk.

De prijsuitreiking valt samen met de achttiende uitreiking van de Anton Wachterprijs voor een debuterend romanschrijver.
Locatie: Grote Kerk, Kerkpad 3 Harlingen.
Tijd: zaterdag 10 november 14.00 uur