Inleiding

De Bezige Bij is onderdeel van WPG Uitgevers B.V. Dit privacy statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van WPG Uitgevers B.V. en haar dochterondernemingen.

Onder ‘WPG Uitgevers’, wordt in het hiernavolgende verstaan WPG Uitgevers B.V. en/of (elk van haar) dochterondernemingen.

WPG Uitgevers acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. WPG Uitgevers houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is WPG Uitgevers B.V., te Amsterdam. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking persoonsgegevens

WPG Uitgevers legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een training volgt, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met WPG Uitgevers. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, verbetering van de dienstverlening van WPG Uitgevers, ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles, om de website van WPG Uitgevers te beveiligen en webstatistieken op te stellen. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van WPG Uitgevers, waaronder ook (elk van) haar dochterondernemingen wordt verstaan, eventueel ook na beëindiging van uw abonnement. Om deze informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses, is het mogelijk dat wij deze gegevens (laten) combineren met de bij de onderlinge ondernemingen van WPG Uitgevers bekende (persoons)gegevens.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

Bedrijfsoverdracht

Indien WPG Uitgevers, onderdelen of activa van WPG Uitgevers worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. WPG Uitgevers zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Gebruik postadres

Indien u een postadres heeft opgegeven, dan mag WPG Uitgevers dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van WPG Uitgevers, dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via ons Klanten Service Centrum, Antwoordnummer 11680, 1000 RA Amsterdam, 0900- 5219777, Klantenservice@wpg.nl. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van drie maanden rekening te houden.

Gebruik e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van WPG Uitgevers dan mag dit e-mailadres door WPG Uitgevers gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van WPG Uitgevers, waaronder ook (elk van) haar dochterondernemingen worden verstaan, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van WPG Uitgevers, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u WPG Uitgevers daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door WPG Uitgevers voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Gebruik telefoonnummer

Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mag WPG Uitgevers dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van WPG Uitgevers, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd, waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door WPG Uitgevers ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van WPG Uitgevers, dan mag u telefonisch worden benaderd door WPG Uitgevers voor soortgelijke producten en diensten van WPG Uitgevers ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door WPG Uitgevers voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven.

Afmelden

WPG Uitgevers houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij Klantenservice@wpg.nl of schriftelijk bij ons Klanten Service Centrum, Antwoordnummer 11680, 1000 RA Amsterdam. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 20 werkdagen door WPG Uitgevers verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar ons Klanten Service Centrum, Antwoordnummer 11680, 1000 RA Amsterdam of een e-mail aan Klantenservice@wpg.nl.

Gebruik van Cookies

WPG Uitgevers maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. WPG Uitgevers maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van WPG Uitgevers voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt WPG Uitgevers ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.

WPG Uitgevers en andere websites

Op de sites van WPG Uitgevers treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. WPG Uitgevers kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: WPG Uitgevers, Klanten Service Centrum, Antwoordnummer 11680, 1000 RA Amsterdam of een e-mail aan Klantenservice@wpg.nl.

Wijzigingen

WPG Uitgevers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van WPG uitgevers.
(Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2010).