De Bezige Bij, inclusief Thomas Rap en Cargo, vertegenwoordigt onder andere de vertaal-, verfilmings-, toneel-, audio- en digitale rechten voor haar auteurs. Onder de naam Bee Rights vertegenwoordigen wij specifieke nevenrechten voor een zeer select aantal auteurs van andere fondsen. Tevens behandelen wij aanvragen betreffende het verzorgen van (keynote) lezingen of presentaties door auteurs (bij voorbeeld als gastspreker op een congres of bij een bedrijf), speciale (licentie)uitgaven, en ‘andere overnames’. Bij ‘andere overnames’ kunt u denken aan het plaatsen van een gedicht van een van onze auteurs in een bloemlezing, tijdschrift, op internet, het opnemen van een tekst in een literaire wandelroute, of het plaatsen van een tekst of een gedicht op een muur of de straat. Voor het gebruik van al deze rechten dient een vergoeding te worden betaald, die afhankelijk is van het soort gebruik (doel, schaalgrootte, e.d.).

 

Contact

Voor aanvragen kunt u contact opnemen met Marijke Nagtegaal (film), Uta Matten (theater) of Anne van den Heuvel (lezingen en overige aanvragen) via info@debezigebij.nl of tel. 020 305 9810. Uw aanvraag dient te zijn voorzien van een weergave van de te gebruiken tekst inclusief de bronvermelding, alsmede gegevens omtrent de aard van het gebruik, het aantal te drukken exemplaren of te spelen voorstellingen en de verkoopprijs of de toegangsprijs. Wij raden u aan uw aanvragen tijdig te doen.