Wij maken ons grote zorgen over het lot van de Wit-russische auteur en winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Svetlana Alexijevitsj. Gisteren werd bekend dat Alexijevitsj, samen met andere leden van de zogeheten ‘coördinatieraad’ – opgericht om te helpen bij een vreedzame overdracht van de macht in Wit-Rusland – wordt vervolgd voor ondermijning van de staatsveiligheid en deelname aan een staatsgreep.

Als uitgever van haar werk in Nederlandse vertaling, en namens de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en PEN Nederland, en in navolging van de European Writers Council, PEN International, de Federation of European Publishers en de International Publishers Association, tekenen wij protest aan tegen deze gang van zaken. Wij roepen op tot een vreedzame toenadering tussen de regering van president Loekasjenko en haar critici. De vrijheid van het woord is – evenals het recht op eerlijke en vrije verkiezingen – een basisvoorwaarde voor een open democratie. In Wit-Rusland worden deze vrijheden met voeten getreden.

Wij roepen u op ons protest te delen en, waar dat in uw macht ligt, uw invloed te doen gelden om dit onrecht te bestrijden.

Namens De Bezige Bij, Haye Koningsveld, Hoofdredacteur non-fictie

Namens de GAU, Martijn David, Algemeen Secretaris

Namens PEN Nederland, Vonne van der Meer, Voorzitter